K East Of LOve & Chinese New Year

close

11/01/2018

เริ่มต้นปีใหม่ 2018 กับกิจกรรมดีๆของ K SME Care
“K East of Love & Chinese New Year ของเครือข่ายนักธุรกิจภาคตะวันออก”
รูปแบบงานเป็น pool party มีการแลกของขวัญกัน งบ 500 บาท

 

**งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ลงทะเบียน ติดตามได้ทางเพจ K SME Care / K East

Gcnksmwds
gcnksmwds

Leave a reply